Žiadosť o poskytovanie služby „Zelená energia od SSE“

od spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

Vyplnením tohto formulára odberateľ žiada o prípravu zmluvných podkladov pre službu Zelená energia od SSE. Vyplnením a zaslaním formuláru nedochádza k uzavretiu zmluvy.

Položky označené (*) sú povinné údaje.

Adresa odberného miesta
Nájdete na faktúre alebo v zmluve o dodávke, EIC môže vyzerať nasledovne: 24ZSS0123456789N.
Odberateľ
Bankové spojenie odberateľa
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa

Bližšie informácie o spracúvaní svojich osobných údajov nájdete na stránke spracúvanie osobných údajov.

Po odoslaní žiadosti vám bude doručený návrh zmluvy o poskytovaní služby Zelená energia od SSE v plnom znení na uvedenú e-mailovú adresu spolu s odkazom na priloženie elektronického podpisu. Zmluvu bude možné podpísať elektronicky v prostredí internetového prehliadača na mobilnom alebo pevnom zariadení.

Zmluvu je možné podpísať do siedmich dní od jej vytvorenia.